RECLAIM

AMISA

Obiectiv

Obiectivul proiectului RECLAIM este
(1) solutii tehnologice care diminueaza blocajele actuale in reciclarea de galiu, indiu si elemente de pamanturi rare

(2) demonstrarea potentialului lor aplicare prin implementarea unui pilot intr-un mediu industrial.

Scopul proiectului este de a dezvolta metode de separare pentru ansambluri electronice care reduc munca manuala (> 80%), precum si metode superioare de recuperare care duc la materiale reciclate de calitate comerciala (> 99 - 99.99%, in functie de elementul recuperat), conforme cu cerintele de mediu. in acest scop, vor fi dezvoltate metode de deconectare, metode de recunoastere a pieselor si a proceselor de rafinare hidrometalurgice. Evaluarile de impact va fi, de asemenea, incluse.


Pachete de lucru

Principalele pachete de lucru si sarcinile legate de proiect sunt urmatoarele:

WP 1 Caracterizarea si selectiea deseurilor

Activitatea 1.1 Caracterizarea (cuantificare a prezentei si evaluare a / proprietatile fizice si chimice) din metale cheie vizate de deseuri actuale si anticipate

Activitatea 1.2 Selectarea anumite fluxuri de deseuri care prezinta cantitati mari de metale cheie vizate

WP 2 Separare

Activitatea 2.1 Procese de pre-tratare a ansamblurilor pentru prelucrare ulterioara

Activitatea 2.2 Procese pentru deconectarea de componente, bazate pe principii termice si / sau chimice

Activitatea 2.3 Procese de sortare a componentelor care contin materiale specifice, pe baza optice si spectroscopice principiilor

Activitatea 2.4 Metode de separare, sustinute de sistemele conventionale si (semi)-automata si aplicatii software

WP 3 Recuperare

Activitatea 3.1 Procesul de eliberare a materialelor vizate la transportatorii lor, bazate pe lesiere

Activitatea 3.2 procesele de recuperare, concentrarea si purificarea materialelor specifice, bazate pe principiile-fizico-chimice si (electro)

Activitatea 3.3 rute de procesare preferate de recuperare a materialelor vizate de mesajele e-deseuri

WP 4 Evaluarea impactului

Activitatea 4.1 cai de reciclare pentru fluxuri de e-deseuri existente si in curs de dezvoltare

Activitatea 4.2 Evaluarea de mediu cu impact pentru aceste rute

Activitatea 4.3 Evaluarea economica cu impact pentru aceste rute

Activitatea 4.4 profile Eco-eficienta pentru rutele de reciclare de mare valoare

WP 5 Instalatie experimentala

Activitatea 5.1 instalatie pilot pentru reciclarea de galiu si indiu

Activitatea 5.2 instalatie pilot pentru reciclarea de ytriu si europiu

WP 6 Diseminarea si exploatarea

Activitatea 6.1 schimbul de informatii stiintifice si tehnice, stimularea gradului de constientizare de piata si crearea unei retele de parti interesate

Activitatea 6.2 Strategia pentru (comerciale), exploatarea si identificarea de oportunitati de afaceri

Activitatea 6.3 Transferul de tehnologie in cadrul consortiului

WP 7 Management de proiect

Activitatea 7.1 Organizarea de intalniri

Activitatea 7.2 Raportarea si monitorizarea progresului

Activitatea 7.3 Administrarea si solutionare a evenimentelor neprevazute