RECLAIM

AMISA

Rezultate

Proiectul urmareste sa dezvolte metode de separare pentru ansambluri electronice care reduc lucrul manual (> 80 %), automatizeaza, precum si metode de recuperare ulterioare astfel ca randamentul materialelor reciclate de calitate comerciala - grad ( > 99 - 99.99 %, In functie de element), sa fie cat mai ridicat.
In cadrul proiectului se prevede ca elementele rare care urmeaza sa fie recuperate sunt: Indiul, Galiul, Neodim, Europiul si Ytriul. Alegerea acestora s-a facut pe baza unor criterii:
- utilizarea pe scala larga a acestor materii prime
- rezervele reduse de aceste materii prime pe pamant
- epuizarea acestor resurse conform studiilor existente in urmatorii ani
- monopolul exercitat de detinatorii de aceste materii prime
- tehnologiile de recuperare existente la partenerii proiectului
- profitabilitatea recuperarii.
In cadrul raportului se realizeaza o prezentare a caracteristicilor acestor elemente rare. Sau prezentat In primul rand lungimile de unda caracteristice pentru a identifica aceste elemente utilizand diferite tehnici spectroscopice, caracteristici necesare pentru utilizarea acestor elemente si pentru prelucrabilitatea lor.
Sau prezentat tehnici de identificare a acestor elemente rare. S-a pus un accent deosebit pe LIBS (Laser Indusced Breakdown Spectroscopy). S-a prezentat aceasta tehnologie, principiul de aplicare, alte elemente importante.
S-au studiat de asemenea aplicatiile industriale unde se utilizeaza aceste metale rare, precum si modul de utilizare al acestora.
S-a studiat de asemenea legislatia In vigoare In tara, modul de aplicare al acesteia, politica UE, firme de reciclare, etc.

Etapa II

In cadrul etapei II am efectuat cercetari experimentale folosind metode spectrometrice pentru a detecta metale rare in deseuri electronice.
Metoda spectrometrica folosita aleasa pentru acest proiect a fost metoda LIBS: (Laser induced breakdown spectroscopy). In cadrul raportului am prezentat echipamentul folosit pentru a detecta metale rare in deseuri electronice folosind metode spectrometrice.
Un astfel de echipament de detectie este compus din: sistem spectrometric de detectie cu 7 canale, laser cu emisie pe lungimea de unda1064 nm, camera de masurare cu sistem de evacuare si de curatare cu gaze inerte, sistem de deplasare de mare precizie XYZ, unitate de comanda control echipament, sistem video pentru vizualizare zonei de investigat, programe software pentru achizitia si prelucrarea de date, cu biblioteca de spectre.

Echipamentul poate determina aproape toate elementele sistemului periodic, atat cele cu numar atomic mare, cat si cele cu numar atomic mic, cum ar fi: Al, Mg, Na, C, Be, Li, H, B, Ga, prin intermediul celor 30.000 puncte ale unui spectru tipic, care determina liniile de emisie atomice separate de mai putin de 0,2 nm in domeniul UV. Sistemul de detectie este realizat din spectrometre cu detector CCD cu o sensibilitate foarte buna si la niveluri de emisie scazuta, permitand detectia spectrala.
In cadrul proiectului, elementele rare care trebuiesc sa fie recuperate sunt: Indiul, Galiul, Neodim, Europiul si Ytriul.
In aceasta etapa am efectuat teste pe componente electronice reciclate pentru a se putea pune in valoare elementele componente ale acestora.
In urma efectuarii testelor pe mai multe tipuri de componente electrronice s-a costatat ca metoda spectrometrica propusa se poate folosi pentru indeplinirea obiectivelor proiectului. Am constatat de asemenea prezenta in cantitate mica a elementelor rare intr-un numar redus de componente electronice.