QUANTICAP

Rezultate

Metoda VCP pe care acest proiect o va dezvolta reprezinta o noutate in domeniu, atat pe plan national, cat si international, si ar constitui un progres tehnic si stiintific la nivel european si international. Am luat in considerare, pe langa aplicabilitatea clinica a metodei in ScS, si eventualitatea utilizarii acestei tehnici in alte domenii care necesita captarea de imagini micrometrice, folosind diverse frecvente de lumina.

In plus, validarea unei metode VCP cantitative cu o buna corelare cu activitatea si evolutia bolii ar oferi un instrument de sprijin pentru alegerea tratamentuilui si ar putea duce la implementarea VCP ca instrument de evaluare a bolii in studiile clinice, cu valoare comerciala in industria farmaceutica.

Relevanta practica a produsului final al proiectului

Tratamentul actual al formelor severe de ScS implica folosirea unor agenti imunosupresivi si/sau vasoactivi intr-un regim agresiv, asociat atat cu o toxicitate considerabila, cat si cu costuri mari. Formele mai putin grave beneficiaza doar de tratament simptomatic, cu un profil de siguranta mai bun si, in plus, mai putin costisitor. Evaluarea precoce a prognosticului fiecarui caz in parte este esentiala pentru a putea recomanda tratamentul optim, prin acesta intelegandu-se acea schema terapeutica care sa ofere cele mai bune rezultate clinice, totodata cu toxicitate si costuri minime. Pentru a atinge acest deziderat, diagnosticul precoce si validarea unor factori de prognostic nefavorabil sunt esentiale.

Video-capilaroscopia periunghiala (VCP) este unanim recunoscuta astazi ca avand un rol cheie in diagnosticul precoce al ScS [1,2], reprezentand de asemenea un posibil biomarker. Parametrii reprezentati de cuantificarea anomaliilor VCP se coreleaza semnificativ cu activitatea si severitatea bolii. [3,4]. in cazurile severe de ScS tratate cu succes s-a constatat ameliorarea modificarilor capilaroscopice [5,6]. Asadar, un scor VCP validat pentru evaluarea afectarii microvasculare in ScS ar putea fi atat un factor de predictie valoros pentru orientarea abordarii terapeutice in practica clinica, cat si un parametru util pentru aprecierea evolutiei bolii in studiile clinice.

In cadrul etapei 2  au fost desfasurate urmatoarele activitati :

Activitatea 2.1. Proiectarea și dezvoltarea modelului experimental de videocapilaroscopie (implică atât CO – UMF Carol Davila Bucuresti cât și P1 – Optoelectronica-2001 SA)

Activitatea 2.2. Dezvoltarea și optimizarea pachetului software pentru sistemul VCP (implică atât CO – UMF Carol Davila Bucuresti cât și P1 – Optoelectronica-2001 SA)

Echipa Optoelectronica  in colaborare cu echipa UMF adezvoltat si realizat un dispozitiv eexeprimental proiectat şi a implementat algoritmii software pentru procesarea imaginilor capilaroscopice şi a dezvoltat interfaţa cu utilizatorul a programului de analiză capilaroscopică.

 

Principalele însuşiri ale programului au fosti dezvoltate şi optimizate în concordanţă cu rezultatele preliminare ale experimentelor realizate cu ajutorul dispozitivului experimental descries la capitolul3  . Au fost incluşi algoritmi şi software destinati controlului dispozitivului experimental, achiziţiei de date, corecţiei imaginilor brute, reconstrucţiei şi compunerii imaginilor, vizualizării şi interpretării datelor, precum şi cei necesari manevrării bazei de date a pacienţilor şi realizării procedurii de examinare clinică.

Rezultate etapa 3

Scopul proiectului QUANTICAP este realizarea unui sistem de videocapilaroscopie (VCP) cu o performanţă optică superioară, care să permită cuantificarea exactă şi reproductibilă a afectării microvasculare din sclerodermia sistemică (ScS). Acest dispozitiv va fi un instrument util în practica clinică, permiţând cuantificarea activităţii şi severităţii afectării microvasculare la pacienţii cu ScS. Examenul VCP cantitativ realizat cu sistemul pe care îl propunem va facilita o abordare terapeutică optimă, adaptată pentru fiecare pacient, rezultând în ameliorarea calităţii vieţii şi creşterea speranţei de viaţă a pacienţilor cu ScS. În cadrul etapei a 3-a a proiectului au fost desfășurate următoarele activități:

  • Activitatea 3.1. Testarea perfomanțelor modelului experimental și optimizarea acestuia (implică P1 – Optoelectronica-2001 SA).
  • Activitatea 3.2. Experimentări preliminare asupra prototipului în cercetarea clinică(implică P1 – Optoelectronica-2001 SA).
  • Activitatea 3.3. Inițierea studiului clinic videocapilaroscopic. Testarea parametrilor componenți ai scorului videocapilaroscopic. Pregătitea testării markerilor serologici (implică CO – UMF Carol Davila Bucuresti).

Echipa Optoelectronica în colaborare cu echipa UMF atestat în laborator și apoi în clinică dispozitivul exeprimental. Acesta fost îmbunătățit prin adăugarea unei lentile care permite folosirea dispozitivuluiîn contact direct cu tegumentul pacientului. A fost îmbunătățit soft-ul dispozitivului prin realizarea unui modul de achizitie imagine si integrarea acestora in baza de date. In vederea pregatirii pentru viitoarea valorificare a produsului si aducerea lui la standardele acceptate pentru aparatura de investigatie medicala a fost contractata o asistenta tehnica privind lucrul cu bazele de date, alegerea formatelor de imagini care pot fi integrate in bazele de date, in special cele cu destinatie medicala . Au fost propuse metode de chizitioanre si procesare a imaginilor, modul de comunicare client server si metode de realizare a acestei comunicatii.

Echipa UMF a inițiat studiul clinic videocapilaroscopic prin realizarea unui studiu-pilot pe 48 pacienți cu ScS și 15 subiecți sănătoși, cărora li s-a efectuat examen capilaroscopic cu câmp larg, cu ajutorul stereomicroscopului din dotarea clinicii. S-au estimat reprobuctibilitatea diferiților parametri capilaroscopici prin calcularea concordanței inter- și intra-investigator. Rezultatele au fost publicate sub formă de poster la Congresul Colegiului American de Reumatologie (Washington DC, 11-16 noiembrie 2016). În continuarea acestei etape s-a realizat recrutarea pacienților cu ScS pentru studiul longitudinal, la care s-a efectuat examenul capilaroscopic cu ajutorul dispozitivului experimental. Pacienții au intrat în studiu după semnarea consimțământului informat, au fost evaluați clinic conform protocolului. S-au recoltat probe de sânge periferic pentru testarea autoanticorpilor și a markerilor serici. Determinarea acestora din urmă prin teste ELISA s-a efectuat cu sprijinul laboratorului Institutului Național Victor Babeș.