VDF1000

Sistemul complex cu functii avansate si extinse destinat examinarii documentelor si cercetarilor stiintifice din domeniul criminalisticii inglobeaza aproape toate facilitatile specifice acestui gen de echipamente.

Deoarece foloseste noi tehnologii pentru: vizualizare, comparare, analiza fizica, echipamentul are nu numai precizia si siguranta utilizarii in identificarea falsurilor ci si calitatea de a fi utilizat in criminalistica sau in diverse domenii ale cercetarii, putand face o analiza complexa a documentelor de orice fel prin examinare directa/ examinare comparativa a diverselor probe prin analizarea si compararea lor atat fizica cat si a structurilor moleculare prin inregistrarea datelor si interogarea bazelor de date.

Sistemul isi propune sa dezvolte noi capabilitati in domeniul depistarilor falsurilor si sa exploreze noi solutii hardware si software, deoarece cerintele actuale privind detectia falsurilor sunt din ce in ce mai mari, fapt ce conduce la necesitatea realizarii unor produse mai performante, cu sisteme de analiza tot mai diversificate, compatibile cu cerintele Uniunii Europene si accesibile pe pietele europene

Etapa 1

Obiectivele etapei de realizare

In cadrul acestei etapei s-au realizat doua activitati si anume: studiu privind stabilirea solutiei optime de realizare a sistemului complex de depistare falsuri, si realizarea paginii web a proiectului.

Studiul privind realizarea sistemului complex de depistare falsuri este structurat pe 7 capitole. In urma acestui studiu am stabilit solutia optima concretizata prin tema de proiectare a produsului.

In capitolul 1 s-au prezentat tendintele dezvoltarii de sisteme echivalente, pe plan national si mondial, in urmatorul capitol 2 legislatia UE in domeniul echipamentelor pentru detectarea documentelor false; actiunile intreprinse de Romania pe linia acquis-ului comunitar in domeniul combaterii fraudelor in documente si al Catalogului Schengen.

Abordarea eficienta a metodelor si tehnicilor descrise in lucrare, pentru detectarea elementelor care pot discrimina doua documente, se face in baza corelatiei dintre ansamblul de informatii ce pot fi obtinute de la materialul/ substanta investigata si tipurile de date, sau ansamblu de informatii ce pot fi furnizate de o anumita tehnica de investigare, aceste informatii fiind bazate pe fluxul de radiatii emis si captat (prelucrat) cu o anumita distributie spectrala. Deasemeni trebuie avut in vedere ca o substanta sau un material prezinta caracteristici specifice ce pot fi explorate numai cu anumite tehnici.

Caracteristicile specifice substantelor sunt: tipul materialului, starea fizica, compozitia chimica, proprietatile fizice (optice, termice, electrice, magnetice), proprietatile mecanice, morfologice, reologice, organoleptice, functionale etc.

Toate caracteristicile mentionate mai sus pot fi investigate, prin mijloace specifice, cu anumita exactitate (precizie si accuratete). De aceea, trebuie facuta o analiza pertinenta a corelatiei dintre caracteristicile materialelor/ substantelor de investigat, scopurile/ tintele urmarite si mijoacele utilizabile pentru atingerea scopurilor, in contextul unei eficiente cost-rezultate acceptate de beneficiar. Astfel, in cazul de fata, vorbim despre materiale solide realizate pe suporturi din hirtie de diferite tipuri, din plastic, in cazuri speciale pe suport textil sau metalic.

O cerinta a proiectului este ca mijlocul de investigare sa fie nedistructiv iar testarea, incercarea obiectului de investigat trebuie sa fie rapida, de ordinul minutelor, preferabil chiar de ordinul secundelor.

In contextul celor cateva consideratii prezentate anterior, rezulta ca metodele de nedistructive de investigare, pe baza carora se pot deosebi documentele reale de eventualele falsuri, sunt cele bazate pe proprietati optice sau chimice. Pe de alta parte caracteristicile materialelor care pot fi realmente folosite pentru discriminarea documentelor sunt: morfologice (textura, coloratie, rugozitate, porozitate), chimice (compozitie elementala si/sau moleculara) si mai putin electomagnetice (permitivitate dielectrica si permeabilitate magnetica)

In consecinta, trebuie luate in calcul urmatoarele tehnici de investigare asociate caracteristicilor de mai sus: prelucrarea si analiza computerizata a imaginilor in lumina alba si multispectrala, pentru teste de textura, coloratie si in special pentru identificarea elementelor de securizare, microscopie optica automata pentru determinarea texturii, rugozitatii si porozitatii, microscopie electronica SEM dotata cu analiza EDS si/sau WDS pentru analiza de textura si analiza elementala, spectrometrie FTIR pentru analiza compozitiei moleculare, spectometrie XRF pentru analiza compozitiei elementale, spectrometrie Raman pentru analiza compozitiei elementale, termoviziune pt analiza in IR a emitantei documentelor si a eventualilor markeri, spectrometrie de fluorescenta optica pentru analiza compozitiei elementale sau moleculare. Datorita cerintei ca analizele sa fie nedistructive si rapide, parte din tehnicile de investigatie enumerate mai sus nu sunt luate in calcul pentru realizarea acestui proiect.

Abordarea pragmatica si sistematica presupune stabilirea, cel putin orientativ, a naturii si compozitiei materialelor presupuse a fi investigate. Astfel, in capitolul 3 sunt specificate caracteristicile esentiale ale hartiei, ale materialelor din care se executa inscrisurile pe acestea si s-au abordat aspectele esentiale ale luminiscentei substantelor in domeniile ultraviolet si vizibil.

In capitolul 4 sunt tratate tipurile de expertize, mijloace si metode tehnico-stiintifice destinate investigatiilor criminalistice pentru a localiza nisa de utilizare a sistemului propus a fi realizat in cadrul acestui proiect.

Capitolul 5 abordeaza domeniile criminalisticii in care poate fi folosit sistemul, anume in cercetarea inscrisurilor sau documentelor, dactiloscopie si balistica.

In capitolul 6 sunt tratate metodele de securitate ale documentelor prezentand elementele de securizare si tehnologiile de realizare, toate acestea fiind intr-o continua dezvoltare.

Capitolul 7 cuprinde prezentarea sistemelor optoelectronice de captare si procesare spectrala a imaginilor. Un astfel de sistem optoelectronic permite o examinare complexa a probelor/documentelor, bazata atat pe o riguroasa analiza spectrala cat si pe sisteme optice performante de captare si zoom-are a imaginilor, sub o completa asistare computerizata. Documentele inspectate pot prezenta detalii inaccesibile vederii directe, insa cu ajutorul imaginilor obtinute de acest sistem, detaliile afisate pot fi masurate, comparate, stocate sau transmise, dupa necesitati. Ca o concluzie a studiului a fost realizata tema de proiectare din documentul anexat.

In cadrul activitatii 1.2 a fost realizata pagina web, structura ei a fost intocmita dupa cerintele Autoritatii Contractante. Anexat prezentam dovada realizarii ei. Link-ul pentru accesarea paginii proiectului este: http://www.optoel.ro/VDF

Etapa 2

Produsul "Sistem complex cu functii avansate si extinse destinat examinarii documentelor si cercetarilor stiintifice din domeniul criminalisticii- VDF 1000" este compus din:

  1. Videocomparator documente false, folosit la verificarea documentelor. permite analiza documentelor suspectate a fi false, plastografiate, deteriorate sau sterse, prin examinare vizuala, prelucrare digitala, afisarea variatiilor de absorbtie, reflexie si fluorescenta a pigmentilorsi a cernelurilor in diferite benzi spectrale, de la 254 nm la 1000 nm. Produsul acopera o gama larga de aplicatii pentru fluorescenta UV, luminiscenta, absorbtie si fluorescenta IR, lumina incidenta si transmisa, facandu-se o analiza spectrala cuprinzatoare a documentului analizat.
    Analizorul spectral este compus din urmatoarele subsisteme: incinta de examinare, sisteme de iluminare, sistem optoelectronic de captare a imaginii obiectului examinat si sistem de analiza computerizata a imaginii compus din PC si Software specializat.
  2. Cititor de documente electronice.
    Daca documentul de analizat este de tip electronic sistemul are un cititor destinat verificarii datelor biometrice continute in noua generatie de documente electronice. Cititorul de documente electronice citeste RFID (BAC, EAC, activ + pasiv autentificare) OCR-izeaza documentului, citeste MRZ-ul, compara OCR cu MRZ, citeste datele din cipul documentului si compara datele din cip cu rezultatul OCR+MRZ.
  3. Microscop comparator este destinat pentru analizarea si compararea gloantelor, cartuselor deglont, fire, fibre si par. Pentru a compara doua sau mai multe obiecte se va folosi un microscop comparator care poate ajuta utilizatorul sa observe in mod clar, prin acelasi set de oculare, imaginile atat in dreapta cat si in stanga campului de vizualizare, si a le compara. Functiile sale sunt: vizualizare separata stanga, vizualizare separata dreapta, vizualizare impreuna jumatate stanga jumatate dreapta, vizualizare suprapunere imagine stanga peste dreapta.
    Datorita maririi sale, acest instrument permite utilizatorului sa perceapa cele mai fine diferente dintre obiecte aparent identice
  4. Spectrometru Raman se va utiliza pentru analize spectrale complexe, rapide, atat in teren, catsi in laborator pentru identificarea rapida si usoara a substantelor lichide, solide (chiar si pudre de diferite dimensiuni).

Raportul stiintific si tehnic este structurat pe 6 capitole.

In capitolul 1 de proiectare, realizare si experimentare model experimental a fost facuta proiectarea sistemului, s-a realizat un model experimental si a fost testat. Rezultele acestor activitati sunt: documentatie de executie model experimental, model experimental realizat si raport experimentare.

In capitolui 2 s-a prezentat specificatia tehnica model experimental si a fost realizata "prezentarea si demonstrarea functionalitatii modelului", materializata print-un manual de prezentare.

In urma proiectarii, realizarii si experimentarii modelului s-a depus o cerere de brevet de inventie, s-a facut diseminarea prin publicarea unui articol in revista "International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing" (ISSN: 1998-4464), cu titlul: "Optimizarea domeniului de lucru al camerelor CCD cu camp unghiular orizontal mare pentru a fi folosite intr-un gabarit limitat" precum si actualizarea paginii web a proiectului, activitati ce se regasesc in capitolele 3 si 4.

In capitolul 5 s-a elaborat documentatia de analiza tehnico-economica care coreleaza rezultatele stiintifice si tehnologice obtinute in proiect cu evolutiile noi pe pietele tinta, ceea ce permite o mai buna estimare a raportului pret-calitate. Analiza tehnico-economica porneste de la rezultatele obtinute in etapa precedenta si valorifica documentatiile si datele experimentale obtinute in cadrul activitatilor 2.1 - 2.2. Sunt avute in vedere urmatoarele documentatii si rapoarte: specificatie tehnica model experimental, documentatie de executie, raport de experimentare, fise de masuratori.

Datele tehnice sunt corelate cu informatiile de piata, si sunt utilizate pentru elaborarea analizei tehnico-economice.

Documentatia tehnico-economica contine: identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta; analiza optiunilor; analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu; analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu; analiza de senzitivitate; analiza de risc.

Principalele concluzii ale analizei tehnico-economice asigura corelarea cost-calitate si calibrarea pretului functie de situatia pietei tinta si de competitivitatea pe aceasta nisa.

Rezultatele sunt utile pentru activitatile din etapa urmatoare, si anume: realizare, experimentare prototip, elaborare manual de prezentare prototip; elaborare documentatie de executie pregatire fabricatie, proiectare si realizare SDV, realizare si testare productie experimentala, definitivare referential.

In cadrul activitatii "Elaborare specificatie tehnica si proiectare prototip" ultimul capitol al raportului tehnic, s-a intocmit specificatia tehnica si documentatia pentru prototip.