VDF1000

Raportare

Anul
Etape/
Activitati/
Parteneri

Termene
Rezultate/Documente de prezentare a rezultatelor
2013

Etapa 1

Studiu privind realizarea sistemului de depistare falsuri si stabilirea solutiei optime
15.11.2013

Raport Pagina web


Activitatea 1.1.

Studiu privind realizarea sistemului complex  de depistare falsuri si stabilirea solutiei optime

Studiu, tema de proiectare

Optoelectronica-2001 SAActivitaea 1.2

Pagina web

Pagina web

Optoelectronica-2001 SA


2014

Etapa 2

Proiectare, realizare si experimentare model experimental

Elaborare referential initial si prezentarea si demonstrarea functionalitatii model experimental

Elaborarea documentatiei de analiza tehnico-economica, definitivarea specificatiei tehnice, proiectare prototip
30.11.2014

Documentatie de executie ME, ME realizat, raport experimentare

specificatie tehnica, manual de prezentare

Documentatie de analiza tehnico-economica,

Specificatie tehnica.

Documentatie

prototip

Activitatea 2.1

Proiectare, realizare si experimentare model experimental

Documentatie de executie ME, ME realizat, raport experimentare

Optoelectronica-2001 SA


Activitatea 2.2

Elaborare referential initial si prezentarea si demonstrarea functionalitatii modelului experimental

Specificatie tehnica, manual de prezentare

Optoelectronica-2001 SAActivitatea 2.3

Protejarea drepturilor de proprietate industriala

Cerere de brevet

Optoelectronica-2001 SAActivitatea 2.4

Diseminare

Articol, pagina WEB actualizata

Optoelectronica-2001 SAActivitatea 2.5

Elaborarea documentatiei de analiza tehnico-economica

Documentatie de analiza tehnico-economicaOptoelectronica-2001 SAActivitatea 2.6

Elaborare specificatie tehnica si proiectare prototip

Documentatie de executie prototip, specificatie tehnica

Optoelectronica-2001 SA


2015

Etapa 3

Realizare, experimentare prototip, elaborare manual de prezentare prototip Elaborare documentatie de executie pregatire fabricatie, proiectare si realizare SDV, realizare si testare productie experimentala, definitivare referential
30.11.2015

Prototip

Raport de experimentare

Manual de prezentare

Documentatie de executie pregatire fabricatie.

Documentatie si realizare SDV-uri.

Realizare productie experimentala

Raport de experimentare productie experimentala

Definitivare specificatie tehnica

Activitatea 3.1

Realizare, experimentare prototip. Elaborare manual de prezentare.

Prototip,

Raport de experimentare

Manual de prezentare

Optoelectronica- 2001 SAActivitarea 3.2

Elaborare documentatie de executie pregatire fabricatie, proiectare si realizare SDV, realizare si testare productie experimentala, definitivare referential

Documentatie de executie pregatire fabricatie, documentatie si realizare SDV-uri, productie experimentala, raport de experimentare productie experimentala,specificatie tehnica

Optoelectronica-2001 SA


2016

Etapa 4

Raportarea efectelor economice
30.11.2016


Optoelectronica- 2001 SA


2017

Etapa 5

Raportarea efectelor economice
30.11.2017

Optoelectronica- 2001 SA


2018

Etapa 6

Raportarea efectelor economice
30.11.2018