VDF1000

Rezultate

Rezultatul proiecului este un produs nou " Sistem complex cu functii avansate si extinse destinat examinarii documentelor si cercetarilor stiintifice din domeniul criminalisticii ", inovativ, cu potential de piata.

Etapa 2

Produsul "Sistem complex cu functii avansate si extinse destinat examinarii documentelor si cercetarilor stiintifice din domeniul criminalisticii- VDF 1000" este compus din:

  1. Videocomparator documente false, folosit la verificarea documentelor. permite analiza documentelor suspectate a fi false, plastografiate, deteriorate sau sterse, prin examinare vizuala, prelucrare digitala, afisarea variatiilor de absorbtie, reflexie si fluorescenta a pigmentilorsi a cernelurilor in diferite benzi spectrale, de la 254 nm la 1000 nm. Produsul acopera o gama larga de aplicatii pentru fluorescenta UV, luminiscenta, absorbtie si fluorescenta IR, lumina incidenta si transmisa, facandu-se o analiza spectrala cuprinzatoare a documentului analizat.
    Analizorul spectral este compus din urmatoarele subsisteme: incinta de examinare, sisteme de iluminare, sistem optoelectronic de captare a imaginii obiectului examinat si sistem de analiza computerizata a imaginii compus din PC si Software specializat.
  2. Cititor de documente electronice.
    Daca documentul de analizat este de tip electronic sistemul are un cititor destinat verificarii datelor biometrice continute in noua generatie de documente electronice. Cititorul de documente electronice citeste RFID (BAC, EAC, activ + pasiv autentificare) OCR-izeaza documentului, citeste MRZ-ul, compara OCR cu MRZ, citeste datele din cipul documentului si compara datele din cip cu rezultatul OCR+MRZ.
  3. Microscop comparator este destinat pentru analizarea si compararea gloantelor, cartuselor deglont, fire, fibre si par. Pentru a compara doua sau mai multe obiecte se va folosi un microscop comparator care poate ajuta utilizatorul sa observe in mod clar, prin acelasi set de oculare, imaginile atat in dreapta cat si in stanga campului de vizualizare, si a le compara. Functiile sale sunt: vizualizare separata stanga, vizualizare separata dreapta, vizualizare impreuna jumatate stanga jumatate dreapta, vizualizare suprapunere imagine stanga peste dreapta.
    Datorita maririi sale, acest instrument permite utilizatorului sa perceapa cele mai fine diferente dintre obiecte aparent identice
  4. Spectrometru Raman se va utiliza pentru analize spectrale complexe, rapide, atat in teren, catsi in laborator pentru identificarea rapida si usoara a substantelor lichide, solide (chiar si pudre de diferite dimensiuni).

Raportul stiintific si tehnic este structurat pe 6 capitole.

In capitolul 1 de proiectare, realizare si experimentare model experimental a fost facuta proiectarea sistemului, s-a realizat un model experimental si a fost testat. Rezultele acestor activitati sunt: documentatie de executie model experimental, model experimental realizat si raport experimentare.

In capitolui 2 s-a prezentat specificatia tehnica model experimental si a fost realizata "prezentarea si demonstrarea functionalitatii modelului", materializata print-un manual de prezentare.

In urma proiectarii, realizarii si experimentarii modelului s-a depus o cerere de brevet de inventie, s-a facut diseminarea prin publicarea unui articol in revista "International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing" (ISSN: 1998-4464), cu titlul: "Optimizarea domeniului de lucru al camerelor CCD cu camp unghiular orizontal mare pentru a fi folosite intr-un gabarit limitat" precum si actualizarea paginii web a proiectului, activitati ce se regasesc in capitolele 3 si 4.

In capitolul 5 s-a elaborat documentatia de analiza tehnico-economica care coreleaza rezultatele stiintifice si tehnologice obtinute in proiect cu evolutiile noi pe pietele tinta, ceea ce permite o mai buna estimare a raportului pret-calitate. Analiza tehnico-economica porneste de la rezultatele obtinute in etapa precedenta si valorifica documentatiile si datele experimentale obtinute in cadrul activitatilor 2.1 - 2.2. Sunt avute in vedere urmatoarele documentatii si rapoarte: specificatie tehnica model experimental, documentatie de executie, raport de experimentare, fise de masuratori.

Datele tehnice sunt corelate cu informatiile de piata, si sunt utilizate pentru elaborarea analizei tehnico-economice.

Documentatia tehnico-economica contine: identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta; analiza optiunilor; analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu; analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu; analiza de senzitivitate; analiza de risc.

Principalele concluzii ale analizei tehnico-economice asigura corelarea cost-calitate si calibrarea pretului functie de situatia pietei tinta si de competitivitatea pe aceasta nisa.

Rezultatele sunt utile pentru activitatile din etapa urmatoare, si anume: realizare, experimentare prototip, elaborare manual de prezentare prototip; elaborare documentatie de executie pregatire fabricatie, proiectare si realizare SDV, realizare si testare productie experimentala, definitivare referential.

In cadrul activitatii "Elaborare specificatie tehnica si proiectare prototip" ultimul capitol al raportului tehnic, s-a intocmit specificatia tehnica si documentatia pentru prototip.