HOLOGRAME

Activitati

Activitatea 1: Managementul proiectului

Activitatea 2: Publicitatea proiectului la inceputul perioadei de implementare

Activitatea 3: Achizitia serviciilor de consultanta pentru implementarea proiectului

Activitatea 4: Achizitii utilaje:

- pregatirea documentatiilor de atribuire si a caietelor de sarcini

- derulare licitatii/semnare contracte

- punerea in functiune

Activitatea 5: Achizitie  soft productie

Activitatea 6: Probe tehnologice, receptia si asigurarea utilajelor

Activitatea 7: Angajare/instruire personal

Activitatea 8: Publicitatea proiectului la sfarsitul perioadei de implementare