MLUVI

ACTIVITATI

ACTIVITATI DERULATE:

- A fost publicat Comunicatul de Pesa pentru inceperea proiectului in ziarul Romania Libera din 01.09.2011
- A fost realizat si amplasat panoul de afisare temporara
- Au fost executate lucrari de modernizare a laboratorului UV-VIS-IR, conform Contract nr. 173/01.08.2011 incheiat cu SC MVP HOLDING SRL, PVR nr. 3/22.08.2011.
- In cadrul activitatii de amenajarea spatiului laboratorului de masuratori optice pentru asigurare microclimat tehnologic s-a achizitionat un sistem de aer comprimat uscat/filtrat (aer instrumental), conform contract nr.12200/09.10.2012.
- In data de 18.12.2012 pentru achizitii echipamente (Echipament LIBSCAN cu accesorii; Modul laser cu fibra optica pompat cu dioda; Echipament de micropozitionare pe 4-5 axe cu comanda si soft electronic; Camera de termoviziune 7,5-12µm; Laseri 266,488, 532 nm-cw/impuls-1; Sistem inregistrare 3D; Minispectrometru cu soft specific; Componente optice, s-au transmis invitatii de participare unui numar de 5 potentiali ofertanti cu licitatie organizata in data de 07.01.2013 la sediul societatii. Anuntul de intentie a fost publicat in ziarul "Romania Libera"in data de 18.12.2012.
- S-a procedat la selectia de oferte prin intocmirea Procesului Verbal de Selectie Oferte in urma caruia a fost desemnata castigatoare firma ANKERSMID & C, s-a publicat in ziarul Romania Libera anuntul de atribuie a ofertei castigatoare.
- A fost anulata Licitatia intrucat a fost depusa oferta unui singur ofertant si in conformitate cu Ordinul 1050/29.10.2012 a MINISTERULUI AFACERILOR EUROPENE nu au depus oferte cel putin trei ofertanti. Anularea s-a publicat in ziarul Romania Libera din data de 18.01.2013, licitatia urmand a fi reprogramata. S-a publicat din nou Anuntul de intentie in ziarul Romania Libera pentru depunerea ofertelor in ziua de 29.01.2013 ora 9.
- Au fost transmise invitatii de participare la 3 posibili ofertanti. A depus oferta un singur ofertant a carui oferta a fost declarata castigatoare.
- S-a comunicat ofertantului ANKERSMID & C cu adresa nr. 27/31.01.2013, ca oferta depusa a fost declarata castigatoare si ca-l invitam la sediul societatii pentru incherea contractului.
- S-a publicat Anuntul de atribuire in ziarul Romania Libera din data de 04.02.2013.
- Nu s-a perfectat contractul de furnizare cu ofertantul, din lipsa de surse financiare.
- Suntem in tratative avansate de a incheia un Contract de credit cu Banca UNICREDIT TIRIAC
- A fost relansata licitatie pe data de 15.04.2014 pentru pachetul ce contine lotul de urmatoarele produse: Echipament LIBSCAN cu accesorii; Modul laser cu fibra optica pompat cu dioda; Surse Laseri de: 266 nm; 488 nm; 532 nm; Minispectrometru cu soft specific si Componente optice: prisme - 10 buc; filtre - 10 buc; oglinzi - 10 buc; polarizori - 10 buc. A fost declarat castigator SC Compact Industrial SRL, a fost incheiat contractul nr. 135/30.04.2014.
- A fost relansata licitatie pe data de 15.05.2014 pentru pachetul ce contine lotul de urmatoarele produse: Echipament de micropozitionare pe 4-5 axe cu comanda si soft electronic; Camera de termoviziune 7.5-12 µm; Sistem inregistrare 3D. In urma licitatiei a fost declarat castigator Pneuma Vision SRL si a fost incheiat contractul cu nr. 144/28.05.2014.
- A fost achizitionat mobilier tehnologic, conf. Factura nr. 0105602/27.06.2014.
- Au fost achizitionate de echipamente IT si soft de utilizare
- Au fost desfasurate activitati de finalizare a procedurilor specifice
- Receptie finala proiect
- A fost realizat si dat spre publicare Comunicatul de presa pentru incheierea proiectului
- A fost realizata si amplasata Placa pentru afisare permanenta
- Au fost realizate si amplasate etichete pe produsele achizitionate in cadrul proiectului